Vaikai kalba

 Juokų maišelis

 
- Sūneli, nerodyk pirštuku. Negražu, - sako mama.
- Tai kodėl šis pirštas vadinamas rodomuoju?

*   *   *

- Mamyte, sapnavau, kad maudausi...
- Na ir kas ?...
- Tai gal šiandien nesiprausti?

*   *   *

Po ilgo nesimatymo mama sako dukrelei:

-  Sublogai – viena nosis liko...

-  Ar anksčiau aš dvi nosis  turėjau? – nustemba dukra.


*   *   *


- Aš nesiprausiu.! Man to visai nereikia! 

- Kodėl?

- Nutariau užaugęs būti kaminkrėčiu!


*   *   *


Mariukas  vakare žiuri  pasakėlę vaikams. Įsispoksojusį į televizorių vaiką mama paprašo nubėgti į kitą kambarį ir atnešti mažajam broliukui vystykliuką. „Gerai“, -sako Mariukas, - bet tu pasaugok, kad pasaka nepasibaigtų“.


*   *   *


Eimutis žaisdamas vaizduoja šuniuką ir ima laižyti grindų kilimą. Močiutė bara: „Eimuti, ką tu darai! Negalima laižyti kilimo, nes ten visokių bakterijų pilna, ir tu gali susirgti“. Po keleto dienų susirgo močiutė ir atgulė į lovą. Eimutis prieina prie jos ir liūdnai klausia: „Močiute, kilimą laižei?“


*   *   *


Eimutis valgo pyragą ir trupina gabaliukais. “Jeigu trupini pyragą, tai kitą kartą neduosiu“ – sako senelė.

- O trečią kartą - duosi? – klausia Eimutis.


*   *   *


-  Kiek tau metų?

-  Penkeri. O tau?

-  Nežinau...

-  O mergaitėmis tu jau domiesi?

-  Ne...

-  Vadinasi, tau dar tik ketveri.


*   *   *


Viešnia:

- Kokie nuostabūs tavo plaukai, mažyle.! Turbut paveldėjai  juos iš savo mamos?

Mažoji šeimininkų dukrelė: 

- Manau, kad esu gavusi juos iš tėčio. Pažiūrėkite, ponia, ant jo galvos neliko nė plaukelio!


*   *   *


Auklėtoja pasakoja vaikams apie metų laikus, jiems būdingus darbus. Staiga ji klausia:

- Kas galėtų man pasakyti, kada  geriausia skinti vaisius?

- Kai šuo pririštas  - atsako Jonas.


*   *   *


Auklėtoja sako :

- Karoli, tavo šlepetės per didelės, krenta nuo kojų. Tu gali pargriūti ir užsigauti. Ar mamytė nematavo jų tau pirkdama?

- Ne, nes mamytė į parduotuvę manęs nesiveda.

- Kodėl?  - klausia auklėtoja.

- Todėl, kad mamytė pasakė, jog jai parduotuvėje uodegos nereikia, - paaiškino Karolis.


*   *   *


Petriukas autobuse visą laiką čiaudo.

- Gal turi nosinę, berniuk? – neiškenčia viena moteris.

- Turiu, bet mama liepė niekam neskolinti.


*   *   *


Mama įeina į kambarį ir mato: Petriukas, kurį ji paliko sergantį ir gulintį, šokinėja lovoje.

- Ką darai , Petriuk?

- Išgėriau vaistus. Juos reikia prieš vartojimą suplakti, o aš užmiršau....


*   *   *


Rytą  Sigutė rūpestingai nusiprausė veidą, kaklą, ausis, rankas. Paskui išsivalė panages.

- Šiandien tikrins švarą, - paaiškino mamai.

Iš darželio mergaitė grįžo nepatenkinta:

- Visai be reikalo taip stropiai prausiausi. Švaros niekas netikrino, - pasiguodė mamai.


*   *   *

Karščiuojančiai Agnei padavė puodelį su liepžiedžių arbata ir sidabrinį  šaukštelį.
- Še, pamaišyk, sidabras visus mikrobus užmuša.

- Tai, ką, aš turėsiu gerti arbatą su nugaišusiais mikrobais?


*   *   *

Parduotuvės virtinoj mergaitė pamatė didžiulį termometrą. 
- Gatvė susirgo, - nusprendė ji.

*   *   *

- Nulipk nuo palangės. Nukrisi, būsi kuprotas.

- O kupranugaris dukart krito, kad dvi kupras turi?


*   *   *


- Kodėl ateini į grupę nešvariomis ausimis?

- Todėl, kad kitų neturiu...


*   *   *


Sauliukas ir Tomas stovi prie žirafų narvo.

- Kaip  gerai, kad nesu žirafa,- staiga sako Sauliukas.

- Kodėl?

- Tokį ilgą kaklą reikėtų prausti.


*   *   *


Jonas su mama laukia muzikos mokytojos. Mama klausia:

- Ar nusiprausei?

- Taip.

- O ausis išsivalei?

- Vieną. Mokytojos pusėje.


*   *   *

Nelaikyk piršto nosyje.
- O kam tuomet joje skylutės išgręžtos?


*   *   *


Mama nuvedė Petriuką pas dantų gydytoją. Sūnui grįžus, mama klausia:

- Skaudėjo?

- Nė kiek.

- Bet aš girdėjau riksmą

- Tai šaukė dantų gydytoja, kai įkandau jai į pirštą.


*   *   *


Koks gyvūnas stipriausias pasaulyje?

- Sraigė, nes nešiojasi ant nugaros namą.


*   *   *


- Petriuk, šaldytuve buvo trys apelsinai, o dabar liko vienas. Kaip tai atsitiko?

- Visai paprastai, mamyte, trečiojo aš nepastebėjau.


*   *   *


Mama klausia mažąjį Jonuką:

- Jonuk, kam reikalingos ausytės?

- Kad gerai matyčiau.

- Negali būti, pagalvok

- Jei nebūtų ausyčių, kepurė užkristų ant akių, ir aš nieko nematyčiau.

*   *   *

Pedagogė klausia vaikų: 
- Vaikai, kokie dantys atsiranda paskutiniai?
Justukas išrėžia :
- Dirbtiniai.

*   *   *

- Jonuk, negerk vandens iš balos. Jame pilna bjauriausių bakterijų. 
- Nusiraminkite. Jos seniai nebegyvos. Net penkis kartus šitą balą dviračiu pervažiavau.

*   *   *

- Jonai! Fe, kokios nešvarios  tavo rankos...
- Ėėėė. Jūs dar nematėte mano kojų!

*   *   *

- Tu žinai, mama, mūsų senelė didelė bailė,- sako penkiametis Jonukas.
- Kodėl?
- Kai mums reikia pereiti gatvę, ji griebia mane už rankos ir dairosi į visas puses.

*   *   *

Pirmokėlis išėjo į mokyklą. Visi vaikai jau parėjo, o jo dar nėra. Mama išėjo jo ieškoti. Žiūri – stovi vaikas prie kelio ir verkia.
- Ko tu namo neini ir verki?

- Tu gi , mama, liepei neiti per kelią, kol mašina nepravažiuos. O aš laukiu laukiu nuo pat ryto, ir dar nė viena  mašina nepravažiavo.

*   *