Sveikinimai ir padėkos

Sveikiname mamytes!

 
 

Sveikiname 50 metų jubiliejaus proga!

Sveikiname Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktoriaus pavaduotoją ugdymui
Almą Bružienę 2010 m. balandžio 17 d. švenčiančią  50 metų jubiliejų. 
Linkime sveikatos, pedagoginės išminties ir kūrybinių idėjų

  

 

Sveiki sulaukę Šv. Velykų!

 
 

Su šventėmis!


Respublikinė darbuotojų asociacija „Sveikatos želmėnliai“

sveikina

Panevėžio lopšelio-darželio „Diemedis“ bendruomenę su lopšelio-darželio 20-mečio proga,
Panevėžio lopšelio-darželio „Sigutė“ bendruomenę su lopšelio-darželio 45-mečio proga

ir

dėkoja

už aktyvią ir ilgametę kūrybinę veiklą saugant ir stiprinant vaikų sveikatą.

Linki

naujų idėjų ir kūrybinės sėkmės!