Metodinė medžiaga

„Su Džok“ terapija

Su Džok terapija  – tai metodika, kai stimuliuojant plaštakų ir pėdų taškus, veikiami atitinkami vidaus organai bei sistemos. Tai efektyvi, saugi, universali, kiekvienam prieinama ir paprasta metodika, atrasta žmogaus, bet sukurta pačios gamtos. Su Džok esmę pakanka vieną kartą suprasti, kad galėtume juo naudotis visą gyvenimą – tai vienas paprasčiausių būdų padėti sau ir kitiems.

Skaityti daugiau...

 

Dešimt vaiko įsakymų tėvams

1. Mano rankos dar mažos; būkite geri, nesitikėkite, kad aš tobulai paklosiu lovą, nupiešiu piešinį arba įmesiu kamuolį. Mano kojos dar trumpos. Eikite lėčiau, kad aš galėčiau eiti kartu.
2. Mano akys dar nematė tiek pasaulio kaip Jūsų; būkit geri, leiskite man pamažu jį ištirti;  neverskite manęs to daryti, kai nebūtina.

3. Namų ruoša niekur nedings, o aš čia esu tik trumpą laiką. Būkite geri, skirkit laiko paaiškinti man apie  šį nuostabų pasaulį ir darykite tai noriai.

4. Mano jausmai yra pažeidžiami. Būkite jautrūs mano poreikiams; nesikabinėkite prie manęs kiaurą dieną. (Juk Jūs nenorėtumėte, kad  prie Jus bartų vien už tai, kad Jūs – smalsus.) Elkitės su manimi taip, kaip norėtumėte, kad būtų elgiamasi su Jumis.

5. Aš esu ypatinga dovana. Saugokite mane su ypatinga meile: reikalaukite iš manęs atsakomybės už mano veiksmus, duokite nurodymų,  kaip reikia gyventi ir drausminkite mane.

6. Man reikia padrąsinimo, kad galėčiau augti. Neskubėkite kritikuoti; atsiminkite, kad Jūs  galite kritikuoti  dalykus, kuriuos aš darau, bet ne mane.

7. Duokite man laisvę pačiam apsispręsti dėl tų dalykų, su kuriais aš susijęs. Leiskite man suklysti,  nes taip aš galėsiu pasimokyti iš savo klaidų ir mokėsiu apsispręsti, kai iš manęs pareikalaus gyvenimas.

8. Būkite geri, neatlikite už mane to, ką aš turiu pats padaryti. Tai mane verčia jaustis taip, lyg mano pastangos neatitiktų Jūsų lūkesčių. Aš žinau, kad tai sunku, bet prašau, nelyginkite manęs su mano broliu ar seserim.

9. Labai prašau, nebijokite išvykti savaitgaliui abu kartu. Vaikams taip pat reikia „atostogų“ nuo tėvų. Be to, tai yra puikiausias būdas įrodyti, kad Jūsų santuoka yra nuostabi.

10. Būkite mano dvasiniu vadovu. Išmokykite mane vertybių namuose ir rodykite man gerą pavyzdį, kuriuo galėčiau sekti.

 Pagal „Tėvų sugebėjimai“ (Sherry Fergusson ir Lawrence E. Marin)
 

10 būdų vaiko savigarbai ugdyti

Žodis „Savigarba“ apibrėžia žmogaus savivertės pojūtį. Save gerbiantis asmuo vertina save teigiamai, jaučiasi nusipelnąs gero gyvenimo ir aplinkinių elgesio. Teigiamai save vertinantis vaikas pasitiki savimi, žino savo vietą po saule ir nesistengia siekti palankumo pataikaudamas. Šviesios ateities viziją turintys, savimi pasitikintys vaikai rečiau atsiduria situacijose, kurios potencialiai galėtų sutrukdyti jiems gyvenime siekti užsibrėžtų tikslų.

1. Priimkite kiekvieną vaiką kaip savarankišką būtybę ir gerbkite jo emocijas: leiskite jam jausti ir reikšti savo jausmus. Klausykitės ne tik vaiko žodžių, bet ir jausmų, perfrazuokite ir parodykite, kad suprantate. Būdami empatiški tėvai užauginsite empatišką vaiką, kuris vėliau užaugs empatišku suaugusiu žmogumi, kuris bus jautrus kitiems ir gebės užmegzti sėkmingus.santykius su kitais individais.

2. Girkite vaiką už tai, ką jis daro gerai. Kartais tėvai vengia pagyrimų, nes bijo, kad vaikas taps savanaudis. Tai netiesa – vaikai nori išmokti teisingai elgtis, ir tėvų pagyrimai yra jiems vertingos nuorodos. Drauge švęskite sėkmes, o ištikus nesėkmei, vaiką nuraminkite ir padrąsinkite. 

3. Dažnai apkabinkite vaiką ir sakykite, kad  mylite jį tokį, koks jis yra. Atminkite - vaikai labiau girdi jūsų balsą, o ne žodžius, tad kalbėkite pagarbiai ir meiliai.

4. Pamokymai, kaip elgtis, nė iš tolo neprilygsta geram pavyzdžiui. Vaikai mokosi  stebėdami, todėl rodykite pagarbą jiems ir aplinkiniams, ir jie seks jūsų pavyzdžiu.

5. Išmokykite vaiką priimti jo amžiui tinkamus sprendimus: iš pradžių leiskite pačiam vaikui pasirinkti žaislą, kurį jis norėtų pasiimti su savim į automobilį, vėliau leiskite išsirinkti, kokį megztuką rengtis šaltą žiemą, dar vėliau – rengtis savo nuožiūra. Leiskite vaikams klysti, nes ir iš klaidų mokomasi.

6. Auklėdami atskirkite vaiko asmenybę nuo jo elgesio. Sakykite „man nepatinka, kai tu...“ užuot vadinę vaiką „kvailiu“.

7. Kalbėkitės su vaiku apie praėjusią dieną, klauskite ir dėmesingai klausykite; tegul vaikas jums paskaito knygą  ir parodo, ką nuveikė darželyje ar mokykloje.

8. Skatinkite vaiką sportuoti, muzikuoti ar šokti. Domėkitės jo veikla.

9. Stenkitės emociškai nepriklausyti nuo savo vaiko ir neverskite rūpintis jumis. Leiskite jam priklausyti ir tikėtis jūsų paramos. 

10. Parodykite, ko tikitės iš vaiko socialinėse situacijose, bet nepaverskite jo „mažu suaugusiuju“.

Paruošta pagal SelfHelp Magazine 

 

Vaiko memorandumas tėvams

- Nelepinkite manęs. Aš suprantu, kad ne viską, ko aš noriu, galiu gauti. Aš tik išmėginu Jus.
- Nebijokite su manimi būti griežtesni. Man tai patinka. Taip aš geriau suprasiu savo vietą gyvenime.
- Nenaudokite prieš mane jėgos. Aš galiu pamanyti, kad jėga gali viską išspręsti. Aš tada greičiau pasiduosiu kieno nors blogai įtakai.
- Būkite nuoseklūs. Antraip aš ne viską suvoksiu ir vis bandysiu išsisukti nuo atsakomybės už savo išdaigas.
- Nežadėkite, Jūs galite neįvykdyti savo pažadų. Tai mažins mano pasitikėjimą Jumis.
- Nenusiminkite, kai aš sakau, kad „neapkenčiu Jūsų“. Iš tikrųjų aš to nejaučiu, tik noriu, kad Jūs imtumėte gailėtis savo veiksmų.
- Nedarykite už mane nieko, ką aš galiu padaryti pats. Aš visada jausiuos  mažu vaiku ir stengsiuos Jus paversti savo tarnais.
- Neprieštaraukite man prie kitų. Aš mielai paklusiu, kai man bus pasakyta tyliai ir be liudininkų.
- Nepamokslaukite man. Jūs nustebsite sužinoję, kaip gerai aš suvokiu, kas yra teisinga, o kas ne. 
- Nepaverskite mano klaidų nuodėmėmis. Aš turiu išmokti daryti klaidas, nesijausdamas visiškai niekam vertas.
- Nepamirškite, kad aš mėgstu eksperimentuoti. Taip aš mokausi, todėl susitaikykite su tuo. 
- Nesaugokite manęs nuo pasekmių. Man reikia mokytis iš patyrimo.
- Nenukreipkite kalbos į šalį, jeigu aš Jūsų ko nors nuoširdžiai teiraujuosi. Jeigu iš Jūsų neišgirsiu atsakymų, pradėsiu jų ieškoti kitur. 
- Nevaizuokite, kad esate tobuli ir be  priekaištų. Man bus per sunku siekti tokio „tobulumo“.
- Nesijaudinkite, kad tiek mažai laiko praleidžiame kartu. Svarbu, kaip mes jį praleidžiame.
- Be to, aš Jus taip myliu – prašau mylėkite ir Jūs mane.

Paruošta pagal SelfHelp Magazine

 

Metodinė medžiaga sveikatinimo tematika

1. L. Barzdonytė-Morkevičienė. GYVENAME DRAUGĖJE. Plakatai socialinei kompetencijai ugdyti.
2. V. Pužienė, L. Barzdonytė-Morkevičienė. VAIKO SAUGA. Plakatai.

3. V. Pužienė. AUKIME SVEIKI IR SAUGŪS. Plakatai sveikatos saugojimo kompetencijai ugdyti.

4. A. Zaborskis, J. Brazienė. TAISYKLINGA LAIKYSENA (serija „Aukime sveiki ir stiprūs).

5. A. Zaborskis, S. Starkuvienė. IŠVENKIME PAVOJŲ (serija „Aukime sveiki ir stiprūs).

6. V. Pečiulaitienė. SAUGUS EISMAS. Plakatai.

7. A. Zaborskis, E. Vaitkaitienė. ASTMA IR ALERGIJA (serija „Aukime sveiki ir stiprūs).

8. A. Zaborskis, A. Petrauskienė. PAŽINKIME SAULUTĘ (serija „Aukime sveiki ir stiprūs).
 
9. R. Staniūnaitienė. IKIMOKYKLINUKO PASIEKIMŲ APLANKAS. 5-6 m. vaikams.

10. R. Staniunaitienė, J. Briskmanienė, A. Mainelienė. IKIMOKYKLINIUKO PASIEKIMŲ APLANKAS. 3-4 m. vaikams.

11. R. Staniunaitienė, J. Briskmanienė, A. Mainelienė. IKIMOKYKLINIUKO PASIEKIMŲ APLANKAS. 4-5 m. vaikams

12. R. Staniunaitienė. PRIEŠMOKYKLINUKO PASIEKIMŲ APLANKAS.

 Smulkiau apie juos galima sužinoti www.sviesa.lt meniu skiltyje Knygų katalogas.