Jau galite susipažinti su Kauno seminaro-konferencijos pranešimais (papildyta)

2010 m. gegužės mėn. 12 d. Kauno Šančių lopšelyje-darželyje vykusio Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų seminaro-konferencijos „Gyvenimo įgūdžių ugdymo svarba ikimokyklinėse įstaigose" pranešimai:

1. Bendraamžių ir aplinkos įtaka gyvenimiškų įgūdžių ugdymui
2. Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas priešmokyklinėje grupėje
3. 
Bendradarbiavimas su šeima, siekiant ugdymo kokybės
4. Gyvenimo įgūdžių mokymas, panaudojant lietuvių liaudies žaidimus
5. Programos „Sveikos gyvensenos darželiuose užtikrinimo priemonių programos įgyvendinimo paslaugos“ patirtis ir perspektyvos
6. Joga ikimokykliniame amžiuje
7. Meninio ugdymo(si) galimybės formuojant pozityvių vaikų elgesį
8. Individualaus ugdymo(si) galimybės
9. Vaiko saugumo poreikių tenkinimo ikimokykliniame amžiuje reikšmingumas
10. Pojūčių lavinimo svarba, plėtojant ikimokyklinio amžiaus vaiko kompetenciją
11. Dorovinių elgesio taisyklių formavimas ir jų pritaikymo galimybės kasdieninėse situacijose
12. Meninio ugdymo(si) galimybės formuojant pozityvų vaikų elgesį
13. Gyvenimo įgūdžių ugdymas priešmokykliniame amžiuje
14. Vaikų su dauno sindromu gyvenimo įgūdžių formavimas šančių lopšelyje-darželyje (atvejo analizė)
 
15. Gyvenimo įgūdžiai-sveikata ir saugumas
16. Emocinės būsenos ir jų išraiška