Respublikiniame konkurse Anykščiuose varžėsi lopšelių-darželių auklėtojos (naujiena su rezultatais)

2016 m. lapkričio 10–11 dienomis Anykščiuose vyko seminaras-konkursas „Auklėtojas – geriausias žaidimų organizatorius“. Konkurso tikslas - „Skatinti auklėtojų motyvaciją, ieškoti standartinių bei nestandartinių judriosios veiklos su vaikais formų bei būdų; išrinkti kūrybingiausią auklėtoją, gebančią išradingai organizuoti žaidimus ir suteikti vaikams judėjimo džiaugsmą“. Konkursą organizavo Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas, Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“, Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“. Konkursą finansavo Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas.
Konkurse dalyvavo 39 auklėtojos iš įvairių respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų, esančių aukštaitijos, žemaitijos, suvalkijos, dzūkijos regionuose. Šios auklėtojos yra asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narės. Seminaras-konkursas Anykščiuose vyko dvi dienas. Pirmą dieną asociacijos prezidentė Danutė Jakučiūnienė pravedė seminarą „Ikimokyklinio ugdymo pedagogas – fizinio aktyvumo organizatorius ir skatintojas“. Sekančią dieną vyko konkursas, siekiant išaiškinti kūrybingiausią auklėtoją, gebančią išradingai organizuoti judriuosius žaidimus vaikams. Konkursantai paruošė po du judriuosius žaidimus 5-6 m. arba 6-7 m. amžiaus vaikams, kurių vienas su nestandartiniu inventoriumi vertinimo komisijai buvo pateiktas filmuotu vaizdo įrašu, o kitas - pristatomas konkurso metu, žaidžiant su vaikais.
Renginio antrosios dienos veikla persikėlė į Anykščių Menų inkubatorių. Konkursantėms talkino Anykščių lopšelių-darželių „Žilvitis“, „Žiogelis“ ir „Eglutė“ penkerių – šešerių metų vaikai. Ikimokyklinis amžius - tai laikotarpis, kai įvairūs žaidimai užima labai svarbią vietą vaiko gyvenime. Jie tobulina vaikų judesius, ugdo valią, nuovoką, drąsą, reakciją, kelia teigiamas emocijas, suartina vaikus, leidžia patirti sėkmės bei pralaimėjimo jausmą. Visa tai teko patirti, pajusti ir pamatyti mažiesiems anykštėnams. Konkurso dalyvės stebino savo išmone, gebėjimu organizuoti, sudominti vaikus.
Nelengva užduotis teko konkurso vertinimo komisijai, nustatant geriausiuosius. Konkursinės užduotys buvo vertinamos pagal iš anksto nustatytus kriterijus: vaikų sudominimas, žaidimo organizavimo eiga (taisyklių paaiškinimas, vadovavimas žaidimui ir kt.), vaikų emocijos. Komisija iš anksto įvertinusi filmuotoje medžiagoje pateiktus žaidimus, susumavo ir paskelbė rezultatus: I-a vieta atiteko Rasai Pavilionienei iš Trakų lopšelio-darželio „Ežerėlis“ (200 Eur prizas) , II-a vieta - Editai Ramonienei iš Biržų lopšelio-darželio „Rugelis“ (150 Eur prizas) , III-a vieta – Vilmai Frejerienei iš Kauno lopšelio-darželio „Šarkelė“ (100 Eur prizas). Taip pat 10 auklėtojų įvertintos prizais po 80 Eur ir dar 11 – po 50 Eur.
Auklėtojų konkursančių išmone stebėjosi ne tik konkurso komisija, bet ir atstovė iš Sveikatos apsaugos ministerijos, Anykščių vicemeras Sigutis Obelevičius, Anykščių rajono švietimo skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė, šio skyriaus specialistė, kuruojanti ikimokyklinio ugdymo veiklą Nila Mėlynienė. Kadangi renginys vyko dvi dienas, tai seminaro-konkurso dalyvės spėjo pabuvoti Anykščių lankytinose vietose – grožėjosi Medžių lajų taku, iš arčiau susipažino su Stanislovo Petraškos piešiniais iš akmens dulkių, pabuvojo Burbiškio dvare, klausėsi Antano Baranausko kūrybos.

Konkurso rezultatus galite atsiųsti paspaudę čia.

Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorės Virginijos Padūmienės inf. ir iliustr.