2014 m. ataskaitinės konferencijos „Sveikas vaikas – sveika tauta“ pranešimai

2014 gruodžio 12 d. Vilniaus Karolinos viešbučio konferencijų salėje vykusios ataskaitinės konferencijos „Sveikas vaikas – sveika tauta“ pranešimai:
- Ankstyvojo ugdymo prioritetai – LR Švietimo ir mokslos ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėjos Gražinos Šeibokienės
Visuomenės sveikatos priežiūros aktualijos – LR Sveikatos apsaugos ministerijos Rizikos sveikatai valdymo ir kurortologijos skyriaus vedėjos Dr. Ritos Sketerskienės
- „2014 Vaikų sveikatos metųįgyvendinimo apžvalga“ – Asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ prezidentės Danutės Jakučiūnienės
- Stažuotė „Priešmokyklinio ugdymo turinio diegimo Čekijos Respublikoje praktinė patirtis“ 2014 m. gegužės 5–9 d. –  Violeta Murauskaitė
Vaikų sveikatos ugdymas Švedijos darželiuose: pasitikėjimas ir paprastumas –  Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė“ darbuotojos Renatos Grigelionytės
- Patirtis Olandijos švietimo įstaigose. Sąsajų paieškos –  Gargždų lopšelio-darželio “Gintarėlis” direktoriaus pavaduotojos ugdymui Alės Šimaitienės
- 2014 m. sveikatos ugdymo įgyvendinimo patirtis Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ - Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorės pavaduotojos ugdymui Elvyros Koriznienės
- Partnerystės ryšiai su Lenkijos Respublikos Gniezno miesto darželio „Mažieji ainiai“ bendruomene - Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorės pavaduotojos ugdymui Elvyros Koriznienės
 
Daugiau įrašų...