Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikai kviečia gyventi sveikai!

Sveikatos stiprinimas ikimokyklinėse įstaigose tampa vis svarbesniu udymo (si) proceso elementu ir yra glaudžiai susijęs su sveikos gyvensenos įgūdžiu formavimu.
Vaikai – labiausiai pažeidžiama visuomenės dalis. Suaugusių žmonių požiūris į sveikatą formuojasi vaikystėje. Ypač svarbu, kad sveikos gyvensenos įgūdžiai būtų diegiami nuo pat mažumės.
1996 m. Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ pasirinko sveikos gyvensenos ugdymo kryptį, yra respublikinės ikimokyklinių įstaigų pedagogų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narė. Dalyvauja respublikiniuose projektuose: „Sveika mokykla“, „Sveikatiada“, „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“.
2000 m. įstaiga buvo įtraukta į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. 2013-2017 m. patobulinta lopšelio-darželio „Eglutė“ sveikatos stiprinimo ir saugojimo programa „Aukime sveiki kartu“.
Už sveikatos stiprinimo idėjų plėtrą ir sveikesnės visuomenės kūrimą, lopšelis-darželis apdovanotas sveikatos apsaugos viceministro padėkos raštu.
Daug dėmesio skiriame projektams, kurie pritraukia papildomas lėšas vaikų sveikatos stiprinimui. Įstaiga nuo 2009 m. dalyvauja Pasvalio rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos skelbiamuose projektuose, kurie finansuojami iš Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo programos, projektų konkurse. Įgyvendinant šiuos projektus, pedagogai siekia, kad vaikai pajustų judėjimo džiaugsmą, suvoktų atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, gebėtų pažinti sveikatą žalojančius veiksmus.
2013 m. sėkmingai įgyvendinome dar vieną sveikatinimo projektą „Judam – sveikai gyvenam“, kurio suma 3300 Lt. Gautos lėšos buvo tikslingai panaudotos edukacinių erdvių kokybei kurti, sporto, pažintinei ir sveikatinimo veiklai. Įsigytomis priemonėmis vaikai galės turtinti savo patirtį, bus skatinamas vaikų iniciatyvumas, pažinimo džiaugsmas, nes gera vaikų sveikata priklauso nuo aplinkos, turiningo laisvalaikio, sveikos mitybos, aktyvaus judėjimo.
Projekto tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą, stiprinti sveikatą, įtraukiant į sveikatinimo veiklas darželio pedagogus, vaikus, tėvų bendruomenę.
Vaikų sveikatos ugdymas, sveikos ir saugios gyvensenos integravimas į kasdieninę įvairiapusę vaikų veiklą yra labai svarbus, nes užtikrina siekiamą rezultatą įstaigoje. Įgyvendinant projektą lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikams, tėvams, įstaigos bendruomenei buvo sudarytos sąlygos išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, skatino rinktis sveiką gyvenimo būdą.
Šeimos aktyviai dalyvavo rengiamuose konkursuose, sporto renginiuose. Lopšelyje-darželyje vyko Sveikatos stiprinimo savaitė, Netradicinis Šeimų krepšinis Tolerancijos dienai paminėti, „Sveikatiados“ „Mankštiada“ „Pieno žvaigždžių“ arenoje. Didelio dėmesio sulaukė pramogos: „Sportuoju su visa šeima“, „Linksmosios estafetės“, „Snieguotas futbolas“.
Organizuotos pažintinės ekskursijos: į Anykščių „Duonutės kelią“, kur vaikai sužinojo, kad būtume sveiki ir stiprūs, svarbu tinkamai maitintis. Mokėmės kepti ekologišką duonelę be priedų. Pasvalio „Aukštikalnių soduose“ svetingai priėmė agronomas B. Banelis, papasakodamas, kaip žiemoja užauginti obuoliukai soduose. Susipažinome su Sporto mokykla, kurioje kiekvieną trečiadienio rytą čia lankosi mūsų auklėtiniai: mankštinasi, sportuoja krepšinio salėje, lengvosios atletikos takeliuose, futbolo aikštelėje.
Su priešmokyklinukais lankėmės Pasvalio Krašto muziejuje, dalyvavome įdomioje ir turiningoje edukacinėje pamokoje „Medaus kelias“, Migonių bityne patys stebėjome bitutės kelią. Įstaigoje svečiavosi Visuomenės sveikatos biuro specialistė J. Mikaljūnienė. Vyko paskaita- praktinis užsiėmimas „Mano draugai – šukos, muilas, rankšluostukas“.
Sveikos gyvensenos sklaida, kompleksinis žinių ir praktinių įgūdžių formavimas, specialistų konsultacijos, mokymai, plėtojant vykdomas projekte veiklas ir sprendžiant sveikatos problemas bus vykdoma ir toliau. 2014 m. numatoma projektą tęsti, o vaikų sveikata bus dar labiau saugoma ir gerinama visų mūsų bendruomenės darbu, siekiant kad šeima ir lopšelio-darželio bendruomenės nariai taptų bendraminčiais ir veiklos partneriais.

Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ auklėtojos-metodininkės Gražinos Dirsienės inf. ir iliustr.