Pilietiškumo pradmenų ugdymas Krakių darželyje

Krakių darželį (Kėdainių r.) lanko Evelina, Austėja ir Meda iš Norkūnų kaimo, kuriame gimė laisvės gynėjas, žuvęs Sausio 13-ąją prie televizijos bokšto Alvydas Kanapinskas. Apie jo vaikystę jau ne kartą mums pasakojo Austėjos ir Medos močiutė, o ir pats Norkūnų kaimas čia pat, už 2 km. Norkūniečių stogai matosi iš darželio kiemo.Tad atmintis tikrai gyva ir tai paliudijame kasmet per Sausio 13 -ąją. Filmuotų kadrų demonstravimas, žvakučių uždegimas, laužiukas parkelyje(kai leidžia oro sąlygos), nuotraukos, užrašyti prisiminimai ir gyvų liudininkų pasakojimai vaikučius pamokė išjausti tos tragiškos ir mums labai garbingos dienos atminimą ir didžią Laisvės gynėjų kainą. Piešiniuose išreikšti vaikučių jausmai parodė, jog ir maži vaikai labai daug geba suvokti, jausmais išgyventi, kas turi būti brangu kiekvienam lietuviui. Siūlau įsižiūrėti į nuotraukas iš 2012-ųjų Laisvės gynėjų dienos paminėjimo Krakių darželyje. Mus labai paguodė vaikų nuoširdumas ir dvasingas nusiteikimas. Lai darbo džiaugsmas aplanko visas darželių auklėtojas tomis dažnomis akimirkomis, kai pavyksta prisibelsti į švarią vaiko sielą.

Krakių darželio direktorės Marijos Šepetienės inf. ir iliustr.