Augalų „Žavadienis“ Panevėžio lopšelyje-darželyje „Draugystė“

Panevėžio miesto lopšelio-darželio „Draugystė“ bendruomenė jau antri metai dalyvauja Gamtosauginių mokyklų programoje. 2018 m. gegužės 18 dieną, už Gamtosauginių mokyklų programos įgyvendinimą, buvome įvertinti: Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovas, Gamtosauginių mokyklų programos koordinatorius Renaldas Rimavičius įteikė Gamtosauginių mokyklų programos apdovanojimus – Žaliąją vėliavą ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatą. Džiugu, kad buvome apdovanoti renginio „Augalų Žavadienis“, kurį organizavome Panevėžio miesto pedagogams, metu.
Žavadienis – tarptautinė žavėjimosi augalais diena. Šios iniciatyvos tikslas – kuo daugiau žmonių visame pasaulyje paskatinti žavėtis augalais, kalbėti apie augalų reikšmę mūsų kasdienybėje – nuo žaliosios aplinkos iki maisto, nuo ekologijos iki miškų ir net tokių ne maisto produktų kaip popierius, mediena, chemikalai, vaistai ar energija.
Renginio „Augalų Žavadienis“ vedėjos Bitutė, Drugelis ir Gėlė kvietė surasti gražiausią žemės kampelį, jame pasėti ir užauginti gėlyčių. Visi nuo pačių mažiausių iki didžiausių, sutiko padėti sutvarkyti aplinką, surinkti šiukšles, pasėti sėklytes. Pasėtas gėlytes laistė lietutis, vėjelis glostė, saulutė šildė, vabaliukai mylėjo. Užaugintomis gėlėmis papuošėme darželį, pradžiuginome svečius.
Auklėtoja-metodininkė L. Jankūnienė pristatė pranešimą „Gamtosauginė patirtinė veikla darželyje“. Kitos lopšelio-darželio „Draugystė“ pedagogės pasidalino įgyvendintų gamtosauginių veiklų grupėse rezultatais, pristatydamos stendinius pranešimus.
Lopšelio-darželio „Draugystė’ vaikų veikla, ugdymo turinys orientuoti į gamtosauginių vertybių puoselėjimą. Įstaigos pedagogai, supažindindami vaikus su gamtos dėsningumais ir įvairovę, pirmenybę teikia tokiems metodams, kurie padeda vaikams tiesiogiai suvokti gamtą, veikti joje. Siekia, kad gamtosauginė veikla būtų įdomi, spalvinga, šventinė, daug veiksmo, paslaptinga, suteikianti nuostabos.
Lopšelyje-darželyje „Draugystė“ organizuojamos šventės, akcijos, skatinančios ugdytinius globoti ir prižiūrėti paukštelius. Kasmet įsijungiame į Panevėžio Gamtos mokyklos organizuojamą akciją „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“. Vaikai su tėveliais bei įstaigos darbuotojais pakabina pagamintas lesyklėles, pavasarį kelia inkilus. Švenčiame paukščių sugrįžimo šventes: „40 paukščių“, „Gandrinės“, tradicines šventes: „Žemės diena“, „Rudens vėrinys“, „Žibintų įžiebimo šventė“. Balandžio mėnesį dalyvaujame akcijoje „Darom“, patys švariname savo aplinką. Šių akcijų metu tvarkome ne tik kiemą, aikšteles, bet ir renkame šiukšles už darželio teritorijos. Daugelį metų iš eilės lopšelis-darželis „Draugystė“ padeda švarinti Žagienės upelio pakrantę. Nuo mažens pradedame rūšiuoti atliekas, siekiame, kad tai būtų ne mados reikalas, o natūralus savaime suprantamas procesas.
Geriau pažinti gamtą padeda pasivaikščiojimai, ekskursijos. Stebime įvairius augalus ir gyvūnus. Ekskursijų metu klausomės paukščių balsų, mėginame juos mėgdžioti, vartodami tautosaką. Renkame konkorežius, giles, pagaliukus, kurie pritaikomi ne tik kaip muzikos instrumentai, bet ir kaip žaislai. Žaidžiame ekologinius žaidimus, kurių metu vaikai išgyvena ir perpranta savo aplinkos, gyvenimo reiškinius, savaip modeliuoja pasaulį, mokosi mąstyti. Kiekvienais metais organizuojame išvykas į Pašilių Stumbryną. Šioje vietoje ugdomas supratimas, kokiu tikslu steigiamos tokios vietos.
Gamtosauginis ugdymas glaudžiai siejasi su estetiniu ugdymu. Kiekvienoje gėlėje ar akmenuke pedagogai skatina ugdytinius įžvelgti grožį. Šiemet meninio ugdymo grupė organizavo parodą iš antrinių žaliavų Žemės dienai paminėti. Pedagogai pastebėjo, kad parodos vienos iš patrauklesnių bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais metodų. Įstaigos tėveliai pasižymėjo aktyvumu, išradingumu. Parodos džiugina visos įstaigos bendruomenę.
Įstaiga turi šiltnamį, kuri laimėjome „Sodinčiaus“ konkurse. Vaikai patys augina ir prižiūri daržoves.
Gamtosauginė veikla – viena iš veiklos rūšių, kurioje gali dalyvauti įvairaus amžiaus tarpsnių žmogus ir kuriai būdingas reikšmingumas, iniciatyva ir aktyvumas.
Patirtinė veikla ypač reikšminga. Jos metu formuojasi žmogaus ir gamtos vienovė, žmogaus atsakomybė, ekologinės dorovinės normos.

Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojos-metodininkės Loretos Jankūnienės ir vyresniosios auklėtojos Snieguolės Rubienės inf. ir iliustr.