Panevėžio lopšelyje-darželyje „Draugystė“ vaikų kalbos ugdymas tautosakos lobių skrynią pravėrus...

Viena iš didžiausių dovanų tėvams – graži vaiko kalba. Ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikai kalbėti mokosi stebėdami, žaisdami, mėgdžiodami ar kitaip veikdami juos supančioje aplinkoje. Kalbos pavyzdį vaikai dažnai perima iš artimiausios aplinkos, todėl dirbant su ikimokyklinio amžiaus vaikais būtina daugiau dėmesio sutelkti ne tik į vaikų kalbinių gebėjimų ugdymą, tačiau ir turtinti bei plėsti jų žinias apie turtingą lietuvių kalbos lobyną, atskleisti tautosakos formų įvairovę bei skatinti turtingą kalbą vartoti kasdieniame komunikacijos procese.
Siekiant turtingos ir turiningos vaikų kalbos Panevėžio lopšelyje-darželyje „Draugystė“ buvo įgyvendinamas projektas „Tautosakos lobių skrynią pravėrus…“. Projektas skirtas priešmokyklinio amžiaus vaikams, kadangi šio amžiaus ugdytiniai jau geba suprasti perkeltinės reikšmės mintis, patys pajėgūs kurti netiesioginę reikšmę turinčias frazes. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2016 m. spalis – 2017 m. balandis. Veiklos, kurias organizavo logopedė kartu su grupės auklėtoja, vyko kartą per savaitę.
Pagrindinis projekto tikslas buvo ugdyti vaikų kalbą panaudojant įvairias lietuvių liaudies tautosakos formas. Tikėjomės, kad projekto metu ugdytiniai ne tik sužinos skirtingų lietuvių liaudies palyginimų, patarlių, skaičiuočių, šventinių papročių, bet ir išmoks žaisti šventinius ratelius, būrimus, žaidimus, žinos liaudiškų dainų, galės paaiškinti perkeltinės reikšmės frazes ir patys jas vartoti. Taigi, spalį pradėjome su skaičiuotėmis. Lapkritį aptarėme papročius. Gruodį ruošėmės adventui mokydamiesi dainas, ratelius, žaidimus, burtus. Sausį skaitėme sakmes, legendas, padavimus, kūrėme pasakas. Vasarį pažindinomės su mįslėmis. Kovą mokėmės greitakalbes ir įvairius pajuokavimus bei pamėgdžiojimus. Balandį aiškinomės patarlių reikšmę ir kūrėme palyginimus apie save bei grupės draugus. Projektą vainikavome kartu su tėveliais organizuodami viktoriną. Patikrinome ne tik vaikų, bet ir tėvų žinias.
Itin svarbus buvo linksmas ir smagus procesas, o rezultatas – turtingesnė ir turiningesnė vaikų kalba!

Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ darbuotojų Vaivos Kaščikaitės, Danutės Mikėnienės inf. ir iliustr.